DAT France

Informacje prawne

Tożsamość

DAT Polska sp. z o.o. jest częścią grupy DAT (Deutsche Automobil Treuhand GmbH), o kapitale zakładowym 480 000 PLN. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000447522, a jej siedziba znajduje się pod adresem ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa
Zarząd spółki: Beata Grott – CEO, Elmar Gross – CEO
Projekt: Oppidum
Web Hosting: CELEONET 70 rue Berthie Albrecht 94400 Vitry sur Seine Francja

Kontakt

Firma DAT Polska sp. z o.o. pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
Numer telefonu: +48 22 257 73 10
e-mail: biuro[at]datpolska.pl

Ochrona danych

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez DAT lub współpracujące podmioty, tylko i wyłącznie w celu umożliwienia realizacji usług oferowanych na stronie internetowej.
W przypadku naruszenia przepisów prawnych, dane te mogą być przekazywane na żądanie, gdy wymagają tego instytucje prawne.
DAT chroni ze szczególną starannością informacje pozyskane od użytkowników strony internetowej oraz ich dane osobowe, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)).
Na podstawie art. 32 ust. 6 tej ustawy, każda osoba może zażądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
W celu sprostowania, blokowania i usuwania swoich danych osobowych prosimy o kontakt na adres poczty e-mail: biuro@datpolska.pl lub pocztą tradycyjną na adres: DAT Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa

Ciasteczka

Ta strona internetowa może automatycznie zbierać standardowe informacje za pośrednictwem tzw. plików cookies. Wszystkie zbierane informacje są wykorzystywane w celach statystycznych, wyłącznie do śledzenia wielkości, rodzaju i konfiguracji ruchu, w celu poprawy jakości oferowanych usług.

Własność intelektualna

Strona internetowa jest własnością intelektualną chronioną prawem. Jej treść, w tym teksty, artykuły, ilustracje, fotografie i prezentacje są ściśle zastrzeżone do własnego użytku. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie lub udostępnianie zawartości stron osobom trzecim w celach komercyjnych jest niedozwolone.

Zarządzanie witryną

W celu optymalnego zarządzania witryną DAT może w każdym momencie:

  • zawiesić, przerwać lub ograniczyć dostęp do całości lub części strony internetowej, zawęzić dostęp do strony dla niektórych predefiniowanych osób,
  • zatajać / usuwać wszelkie informacje, które mogłyby zakłócić pracę lub być niezgodne z prawem krajowym lub międzynarodowym,
  • wyłączyć dostęp do strony internetowej w celu jej aktualizacji.

Marki

Nazwy własne, marki i wyróżniające je znaki handlowe na stronie internetowej są chronione prawem polskim i międzynarodowym.
Zabronione jest używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystanie całości lub części wymienionych znaków bez wyraźnej pisemnej zgody DAT.